ตัดเป็นเส้นยาว

p0

1.ในปี 2019 อาร์เจนตินา
ตัดตามความยาว 1500x6mm.