ตัดเป็นเส้นยาว

p0

1. ในปี 2019 อาร์เจนตินา
ตัดตามยาว 1500x6 มม.