เส้นตัด

Slitting Line Slitting Line1

1. ในปี 2018 ตุรกี
เส้นตัด 1600x (0.3-3 มม.) ความเร็วสูง 200 ม. / นาที

2. ในปี 2019 Russi
เส้นตัด 1500X10 มม. พร้อมระบบเปลี่ยนด่วน Slitter คู่
เวลาเปลี่ยนมีด: 5 นาที